Mừng vì năm nay các bé Hà Giang được nhận quần áo ấm sớm từ anh chị Mạnh Thường Quân

Mừng vì năm nay các bé Hà Giang được nhận quần áo ấm sớm từ anh chị Mạnh Thường Quân thông qua dự án Áo Ấm Cho Em 2023, các bạn ấy có quần áo ấm mặc khi trời chưa quá trở lạnh nên năm nay mùa động lạnh giá có đến cũng không còn lo không có quần áo ấm mặc nữa rồi ạ.