Năm nay Trung Thu chúng mình quay lại nơi này, nơi mà 2 năm trước 136 thành viên tham gia

Năm nay Trung Thu chúng mình quay lại nơi này, nơi mà 2 năm trước 136 thành viên tham gia tổ chức chương trình đã thất thủ, có những lúc cảm giác như nghẹt thở bởi những làn sóng người.
2 năm trước chúng mình thức trắng đêm nấu 3000 suất ăn, gói 3000 phần quà trung thu và 200 phần quà cho các cụ già khó khăn.
Năm nay do điều kiện vận động khó khăn nên chúng mình chỉ ước có đủ 2000 phần quà cho các bé, chứ tận trong thâm tâm vẫn rất muốn nấu cho các bé thêm phần ăn, tặng thêm cho các cụ thêm cân gạo, gói mì.