Ngô chen đá vươn tươi xanh sức sống

Ngô chen đá vươn tươi xanh sức sống
Người chen đá thành sức mạnh vô song.
Đường về Hà Giang hun hút xa.

Đồng Văn có em xa không xa.
Tháng 12 sắp qua đi, chúng ta cùng chào đón chuyến đi đầu tiên của năm 2024 đến thăm các bé và bà con khó khăn tại Hà Giang vào ngày 12, 13, 14 tháng 1 nhé ạ.