Nhớ những cung đường cheo leo Tây Bắc.

Nhớ những cung đường cheo leo Tây Bắc.
Nhớ những người đồng đội tuyệt vời ở mỗi chuyến đi.
Nhớ những em nhỏ vùng cao cùng ánh mặt trong veo.

Nhớ bản, nhớ những chuyến đi.
Mong ngóng tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 với những hành trình đi thăm các bé vùng cao.