Những ánh mắt ngây thơ, cố gắng chống chọi với mùa đông của các em thật sự khiến chúng tôi

Những ánh mắt ngây thơ, cố gắng chống chọi với mùa đông của các em thật sự khiến chúng tôi phải lặng mình suy ngẫm. Chúng ta không thể đem cuộc sống những đứa trẻ thành thị ra so sánh với cuộc sống của bạn bè đồng trang lứa chúng ở vùng cao, nhưng thực tế đây vẫn là hai mảng màu cuộc sống.