Những bữa ăn này được nấu với chỉ 6000đ tại điểm trường Khe Lóng 3, Yên Bái.

Những bữa ăn này được nấu với chỉ 6000đ tại điểm trường Khe Lóng 3, Yên Bái.
Tuy chỉ có 6000đ nhưng các bé đều được ăn những bữa cơm có canh, có thịt, điều tuyệt vời là năm học tới các anh chị đỡ đầu vẫn tiếp tục hỗ trợ nuôi cơm nên các bé sẽ có thêm nhiều động lực đến trường.
Nhưng vẫn còn 867 bé đang cần tìm anh chị đỡ đầu hỗ trợ cải thiện bữa ăn.

Anh chị giúp đỡ các bé vùng cao với ạ.
Dự án đang kêu gọi hỗ trợ các bé trong 9 tháng trong năm học 2022 – 2023, 1 bữa ăn 6000đ, 48K/1 tuần, 192K/1 tháng.
Anh chị đăng kí hỗ trợ nguyên năm học nhưng có thể chuyển khoản quỹ cơm theo tháng, theo quý, theo năm.