Những em nhỏ lên bản cùng bố mẹ trong hành trình thiện nguyện Áo Ấm Cho Em 2020, trao những

Những em nhỏ lên bản cùng bố mẹ trong hành trình thiện nguyện Áo Ấm Cho Em 2020, trao những phần quà do Quý Mạnh Thường Quân gửi cho các bạn nhỏ người đồng bào cùng trang lứa tại vùng cao.
Mỗi hành trình chúng ta lại có thêm nhiều kỉ niệm về trao gửi yêu thương.