Những người đồng đội tuyệt vời trong chuyến đi Hà Giang vừa qua của đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao.

Những người đồng đội tuyệt vời trong chuyến đi Hà Giang vừa qua của đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao.