Những nỗ lực tuyệt với của các bạn thành viên team thiết kế ảnh thẻ của CLB Từ Thiện Ánh

Những nỗ lực tuyệt với của các bạn thành viên team thiết kế ảnh thẻ của CLB Từ Thiện Ánh Sao nhằm bàn giao đủ ảnh của các bé trước kì năm học mới bắt đầu cũng đã sắp hoàn thành rồi anh chị ạ.
Hiện tại CLB đã bàn giao ảnh của các bé tại 225 điểm trường thuộc 6 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa và Quảng Trị.
Chỉ còn 1 số ảnh của các bé vừa được đăng kí cuối tháng 8 ở 1 số điểm trường cũng đang gấp rút được thực hiện là năm nay toàn bộ bố mẹ, anh chị đỡ đầu đều nhận ảnh bé ngay đầu năm học rồi ạ.

Năm học 2023 – 2024 Cơm Vùng Cao đã có hơn 6128 bé mới được bố mẹ, anh chị đăng kí đỡ đầu nuôi ăn trưa, tính từ khi khởi động dự án năm học 2020 – 2021 đã có tới 9148 bé được ăn những bữa ăn dinh dưỡng mỗi khi đến trường rồi anh chị ạ.