Những Ống Giao Bài được thầy cô giáo tại các điểm trường tại Mù Cang Chải, Yên Bái gửi cho

Những Ống Giao Bài được thầy cô giáo tại các điểm trường tại Mù Cang Chải, Yên Bái gửi cho các bạn học sinh đang phải cách li tại nhà đó anh chị ạ.
Ở vùng cao các bé không có điện thoại hay máy tính để sử dụng nên việc gửi các Ống Giao Bài này giúp các em tiếp tục duy trì việc học.
Mấy tháng qua nhiều anh chị hỏi mình việc lên bản thăm các bé, mặc dù ở các khu vực cách xa thành thị nhưng giờ các điểm bản dịch covid cũng phức tạp vô cùng nên CLB chưa tổ chức được.

Chúng mình đang chờ, chờ được lên bản thăm các bé, có thông tin mới CLB sẽ gửi cho anh chị ngay nhé ạ.