Những phần cơm đầy ắp yêu thương và đầy đủ dinh dưỡng sẽ sớm đến với những bệnh nhân và

Những phần cơm đầy ắp yêu thương và đầy đủ dinh dưỡng sẽ sớm đến với những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện khu vực HCM anh chị ạ.
1 chút nữa thôi, chỉ 1 chút nữa thôi…!!!
#CLBTUTHIENANHSAO

#THIENNGUYENTUTE
#7NAM1CHANGDUONG