Những phần quà là nhu yếu phẩm đến với bà con vùng lũ.

Những phần quà là nhu yếu phẩm đến với bà con vùng lũ.