Những thiên thần được sinh ra trong tâm dịch.

Những thiên thần được sinh ra trong tâm dịch.
Chúc con bình an, chúc cho tất cả mọi người đều bình an.
Việt Nam cố lên!