Ở HCM xa xôi vượt 1 quãng đường gần 2000km, chúng mình cũng đã hoàn thành sứ mệnh dẫn gia

Ở HCM xa xôi vượt 1 quãng đường gần 2000km, chúng mình cũng đã hoàn thành sứ mệnh dẫn gia đình chị Ly Anh Thu và chị Xuan Tranh tới thăm các con do mình đỡ đầu trong dự án Cơm Vùng Cao tại Hà Giang.
Mọi ngày chỉ thấy các bé qua hình ảnh do CLB gửi về, nay đã gặp được các em và phụ huynh trong 1 hành trình thật đặc biệt.
Tháng 11 chúng mình đã đến thăm các bé Hà Giang, tháng 12 chúng mình đến thăm các bé tại Yên Bái nhé đại gia đình Ánh Sao.