Sáng nay tớ nhận được tin 4 trường tại Hà Giang và 1 trường tại Yên Bái đã hoàn tất

Sáng nay tớ nhận được tin 4 trường tại Hà Giang và 1 trường tại Yên Bái đã hoàn tất tuyển sinh năm học 2023 – 2024.
CLB sẽ tiến hành làm hồ sơ đỡ đầu và gửi thẻ CVC sớm hơn dự tính theo thứ tự đăng kí ngay từ tuần này nhé cả nhà ơi!