Tết Yêu Thương 2023 xin gửi ngàn lời chúc và ngàn lời yêu thương tới các cụ và bà con

Tết Yêu Thương 2023 xin gửi ngàn lời chúc và ngàn lời yêu thương tới các cụ và bà con khó khăn tại Bến Tre.