TẾT YÊU THƯƠNG chặng cuối

TẾT YÊU THƯƠNG chặng cuối
Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp đã xuất phát