Tháng 5 là cột mốc đáng nhớ của Bếp Yêu Thương – Cơm Có Thịt khi bếp cơm sẽ nuôi

Tháng 5 là cột mốc đáng nhớ của Bếp Yêu Thương – Cơm Có Thịt khi bếp cơm sẽ nuôi cơm cho các em nhỏ vùng cao đi học từ thứ 2 đến thứ 5 định kì hàng tuần.
Dự án nuôi cơm cho em đi học sẽ đồng hành xuyên suốt với các em trên hành trình duy trì con chữ, hi vọng bếp cơm sẽ đồng hành được với các em đến năm 18 tuổi anh chị ạ.
Trong tháng 5 sẽ có 2000 suất ăn đầy đủ dinh dưỡng đến với các em nhỏ vùng cao và đảm bảo cho 160 em nhỏ không phải nhịn đói khi đến trường nhé ạ.

#CLBTUTHIENANHSAO
#THIENNGUYENTUTE
#BEPYEUTHUONG
#TUTHIENVUNGCAO