Thành viên đoàn Ánh Sao từ Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Vũng Tàu, Quảng Ngãi cùng

Thành viên đoàn Ánh Sao từ Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Vũng Tàu, Quảng Ngãi cùng nhau vượt 1 chặng đường đầy ắp yêu thương đến với các bé Hà Giang trong chuyến đi ngày 3 4 5 tháng 11 vừa qua.
Chúng ta chỉ còn 1 chút nữa thôi là dự án Áo Ấm Cho Em 2023 sẽ hoàn thành với 8601 bé vùng cao được hỗ trợ. Cùng nhau cố gắng nhé đại gia đình Ánh Sao.