Thầy Lý Văn Là đại diện điểm trường tiểu học La Văn Cầu nhận tủ ý tế do Quý Mạnh

Thầy Lý Văn Là đại diện điểm trường tiểu học La Văn Cầu nhận tủ ý tế do Quý Mạnh Thường Quân, Nhà Hảo Tâm trao tặng.
Thầy là người đồng bào Mông từ Hà Giang đến với Đắc Nông giảng dạy cho các em ở cụm 8 không, hiện tại thầy đã đưa vợ và con nhỏ vào ở cùng, do điều kiện khó khăn nên cả gia đình ở nhờ 1 phòng học của điểm trường, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn vì chưa có điện và nước.
Cảm phục nghị lực của thầy cô giáo vùng cao, hết lòng vì học sinh thân yêu, mang hết tâm sức, trí tuệ của mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao cả.