Thêm 1 điểm trường tại Yên Bái nữa mà bố mẹ, anh chị đỡ đầu trong dự án Cơm Vùng

Thêm 1 điểm trường tại Yên Bái nữa mà bố mẹ, anh chị đỡ đầu trong dự án Cơm Vùng Cao nhận hình các bé do mình nuôi.
Những thiên thần cute phô mai que quá ạ.