THÔNG BÁO! DỪNG TIẾP NHẬN ỦNG HỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT YÊU THƯƠNG 2023.

THÔNG BÁO! DỪNG TIẾP NHẬN ỦNG HỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT YÊU THƯƠNG 2023.
CLB Từ Thiện Ánh Sao xin dừng tiếp nhận ủng hộ cho chương trình TẾT YÊU THƯƠNG 2023 vì đã nhận đủ kinh phí mua quà hỗ trợ cho 260 các cụ và hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bến Tre.
Tổng kết chiến dịch kêu gọi Tết Yêu Thương 2023.

_ Thời gian kêu gọi: 21 ngày.
_ Số Mạnh Thường Quân tham gia kêu gọi và đóng góp: 175 Mạnh Thường Quân.
_ Tổng kinh phí đã tiếp nhận: 130,000,000VND.
_ Thời gian trao quà: 08/01/2023 tại xã Bình Thới, xã Thạnh Trị và xã Châu Hòa, tỉnh Bến Tre.
_ Danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chương trình CLB xin cập nhật qua đường link:

Tết Yêu Thương 2023


Trân trọng!