TIN VUI CẢ NHÀ ƠI!

TIN VUI CẢ NHÀ ƠI!
Hiện tại các cơ quan ban ngành sẽ tập trung các cô chú vô gia cư lại để lo cho các cô chú, bao gồm các vấn để sức khỏe và ăn uống ngủ nghỉ, nên hôm nay bếp chúng mình sẽ nghỉ 1 hôm.
Ngày mai bếp sẽ nấu định kì mỗi ngày 200 suất ăn và các anh công an sẽ gửi các phần cơm này cho các cô, các chú vô gia cư nhé ạ.