Tính đến thời điểm 22:30’ ngày 20/10/2020

Tính đến thời điểm 22:30’ ngày 20/10/2020
Tổng quyên góp của Quý Mạnh Thường Quân gửi cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ lụt tại miền Trung là: 616,790,000VND.
Quyên góp do Quý Mạnh Thường Quân gửi về CLB cứu trợ trong ngày 20/10 là: 102,225,000VND.

Trong 06 ngày qua CLB đã cứu trợ khẩn cấp 594,154,000VND cho 8731 hộ dân gặp cô lập và sạt lở nghiêm trong tại Miền Trung.
Ngày cứu trợ thứ 6 CLB đã gửi quà cứu trợ khẩn cấp cứu đói cho 1500 hộ dân đang bị cô lập hoàn toàn ở xã Hoa Thuỷ, Cam Thuỷ, Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, phần quà trị giá: 56,000,000VND + [28,000,000VND đã chi khẩn cấp trong đêm 19/10 cho đầu cầu Quảng Bình]
_ Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 200 hộ dân tại xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trị giá 40,000,000VND.
_Tổng nhận ngày 20/10: 102,225,000VND
_Quý hỗ trợ còn ngày 19/10: 16,411,000VND
_Tổng chi ngày 20/10: 96,000,000VND.
_Hiện Quỹ hỗ trợ khẩn cấp còn: 22,636,000VND