TRAO GẠO ĐỢT 3!

TRAO GẠO ĐỢT 3!
Hôm nay các cô giáo đã hoàn tất trao gạo 1068kg gạo cho các bé tại trường tiểu học Tà Han, Nà Bản, Pừ Lưng, Phia Khao… khu vực Bắc Kạn đã hoàn thành rồi nhé ạ.
Số gạo được các cô giáo vận chuyển hơn 1 tuần mới lên tới các điểm trường lẻ để trao cho các bé do địa hình đi lại khó khăn.

CLB Từ Thiện Ánh Sao đã hoàn tất gửi 4.484kg gạo cho các bé tại Bắc Kạn, Yên Bái và Quảng Trị, vào ngày 04/03 tới đây CLB sẽ di chuyển từ HCM ra Hà Giang để trao gửi nốt số gạo còn lại trong dự án Gạo Vùng Cao cho các bé Hà Giang nhé ạ.