Trao quà tại điểm 01 xã Quảng Sơn, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông.

Trao quà tại điểm 01 xã Quảng Sơn, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông.