Trong ngày 27/05/2021 CLB Từ Thiện Ánh Sao có nhận được chuyển khoản do Quý Mạnh Thường Quân gửi về

Trong ngày 27/05/2021 CLB Từ Thiện Ánh Sao có nhận được chuyển khoản do Quý Mạnh Thường Quân gửi về hỗ trợ cho ACE Công Nhân và Y Bác Sĩ tuyến đầu bao gồm:
01. Mạnh Thường Quân dấu tên chuyển khoản vào lúc 14:10′ ngày 27/05/2021 ủng hộ 1,200,000VND với nội dung ”Zaloka.com – UH YBS”.
02. Chị Bich Truong Thi Ngoc ủng hộ 500,000VND.

03. Chị Vo Thuy đại diện Nhóm Kết Nối Yêu Thương ủng hộ 2,797,000VND.
Hiện tại CLB đã kết thúc quá trình kêu gọi hỗ trợ đợt 1 cho ACE Công Nhân và Y Bác Sĩ tuyến đầu, quyên góp do quý anh chị gửi ủng hộ CLB sẽ trao trong đợt 2 trong ít ngày tới đây nhé ạ.