Trong ngày hôm nay CLB Từ Thiện Ánh Sao có nhận được 1 lệnh CK qua TK Vietcombank nhận quyên

Trong ngày hôm nay CLB Từ Thiện Ánh Sao có nhận được 1 lệnh CK qua TK Vietcombank nhận quyên góp cho bà con vô gia cư.
HIỆN TẠI CLB ĐÃ KẾT THÚC CHIẾN DỊCH HỖ TRỢ CHO BÀ CON VÔ GIA CƯ VÀ HỘ DÂN KHÓ KHĂN TRONG KHU PHONG TỎA.
CLB kính mong quý anh chị đã CK liên lạc về CLB để CLB CK hoàn, trong trường hợp không tìm được chủ nhân CK, CLB xin phép quý anh chị chuyển số tiền anh chị quyên góp tới các em nhỏ vùng cao trong chương trình ”Trung Thu Cho Em”

_ TK VCB 0071001139422 +200,000 VND lúc 10-09-2021 12:05:33. Ref 545686.100921.120506.Ung ho nguoi vo gia cu.