Trường Mn Hoa Ban xã Khao Mang – Yên Bái xây dựng trường học hạnh phúc.

Trường Mn Hoa Ban xã Khao Mang – Yên Bái xây dựng trường học hạnh phúc.
Trường học hạnh phúc là việc làm cụ thể CBQL, giáo viên, cha mẹ trẻ đã tạo ra những khu vui chơi cho trẻ tham gia trải nghiệm và hoạt động, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế có sự góp sức của cha mẹ trẻ, tổ chức các CLBCMHS tại các điểm trường nhằm xây dựng một môi trường thân thiện giữa gia đình và nhà trường đem đến niềm vui niềm hạnh phúc cho trẻ.
Trẻ được an tâm học tập và lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ và cô giáo.