Ước mơ của những em nhỏ học nghèo vùng cao được nuôi dưỡng bằng những bữa cơm trắng khô khốc

Ước mơ của những em nhỏ học nghèo vùng cao được nuôi dưỡng bằng những bữa cơm trắng khô khốc được gói trong những bọc nilong.
Cần lắm những cánh tay nối dài để các em bé vùng cao có thêm động lực tiếp bước đến trường.