Với những em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ từ dự án bữa ăn 6000đ ”Cơm

Với những em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ từ dự án bữa ăn 6000đ ”Cơm Vùng Cao” có ý nghĩa rất lớn, giúp các em có thêm ý chí, quyết tâm đến trường học tập.
Năm học 2021 – 2022 đã có 352 anh chị tham gia dự án hỗ trợ 190,656 bữa ăn cơm ăn đầy dinh dưỡng.
Năm học 2022 – 2023 hãy đồng hành cùng chúng mình giúp đỡ các em nhỏ, chỉ cần bạn muốn chúng ta sẽ mang yêu thương đến với mọi trẻ em vùng cao.

Chúng mình đang rất cần, rất cần sự chung tay của anh chị và các bạn vì còn rất nhiều em nhỏ vùng cao đang cần sự giúp đỡ.
Thông tin chi tiết về dự án Cơm Vùng Cao xin liên hệ:
_Chủ nhiệm CLB Nguyễn Quốc Tiến: 0982 418 358.
_Gmail: clbtuthienanhsao@gmail.com
_Page CLB: CLB Từ Thiện Ánh Sao
_Website: tuthienanhsao.com
_Group cộng đồng: CLB Từ Thiện Ánh Sao
_ Youtube: CLB Từ Thiện Ánh Sao
#CLBTUTHIENANHSAO
#COMVUNGCAO
#VITREEMVUNGCAO
#THIENNGUYENTUTE